GlobeData

Optymalizacja procesów logistycznych

W ramach projektu pracowaliśmy nad optymalizacją przemieszczania się kurierów po wyznaczonych trasach w priorytetowych oraz zwykłych sieciach. Naszym początkowym zadaniem była wnikliwa analiza dostępnych danych. Następnie poszukiwaliśmy trwałych rozwiązań, które pozwoliłyby na usprawnienie codziennej pracy Poczty Polskiej i innych firm kurierskich.

Współpraca:

GlobeData GlobeData GlobeData

O projekcie

Celem projektu było stworzenie algorytmu służącemu usprawnieniu codziennej pracy firm kurierskich. W inwestycji partnerowały nam również Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Politechnika Warszawska. Zadanie wymagało od nas zebrania danych i poddania ich wnikliwej analizie w celu ustalenia jak do tej pory wyglądało przemieszczanie się kurierów po wyznaczonych trasach zarówno w sieciach priorytetowych, jak i zwykłych. Opracowany algorytm znacznie zoptymalizował i usprawnił pracę doręczycieli.

Kluczowe wyzwania

  • Wyznaczenie parametrów tras dla transportu poniżej i powyżej 3,5t w oparciu o serwisy routingowe i geokodujące
  • Optymalizacja tras z punktami pośrednimi
  • Optymalizacja godzin wejścia i wyjścia z punktów źródłowych, sortowania i docelowych

W wyniku realizacji projektu powstała również publikacja naukowa:

  • „A Genetical Algorithm for Vehicle Routing in Logistic Network with Practical Constraints”, G. Koloch, M. Lewandowski, M. Zientara, G. Grodecki, P. Matuszak, A. Nowacki, I. Kantorski, Przegląd Statystyczny. Statistical Review, w publikacji (rok złożenia 2021).