Zrealizowane projekty finansowane z funduszów Unii Europejskiej


Na przestrzeni lat nasz zespół podejmował się wielu wyzwań. Wśród nich pojawiło się kilka projektów, które mieliśmy okazję zrealizować dzięki wsparciu funduszy z Unii Europejskiej.

Zobacz jak ciekawe zagadnienia badaliśmy i jakie potrzebne technologie powstawały dzięki naszej pracy. 

UE
Projekt: Realizacja badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie technologii do rozwoju audytowego płodu FADE.

O projekcie:
Przedmiotem przedsięwzięcia było opracowanie rozwiązania technologicznego, które miało wesprzeć budowę urządzenia do rozwoju audytowego płodu FADE. Naszym zadaniem było również zaprojektowanie zaawansowanych usług tworzenia treningu audytowego w oparciu o pętle sprzężenia zwrotnego i metody AI oraz realizacja prototypu.
 

Zrealizował:
Instytut Technik Sensorycznych w latach 2021-2022

Wysokość dofinansowania:
6 368 750,00 PLN

UE
Projekt: Realizacja prac badawczych mających na celu wytworzenie nowej wiedzy w postaci technologii do świadczenia usług ciągłego monitorowania wód śródlądowych i przybrzeżnych z wykorzystaniem organizmów bioindykacyjnych.

O projekcie:
W ramach projektu prowadziliśmy badania technologiczne ciągłego monitorowania wód śródlądowych i przybrzeżnych z wykorzystaniem organizmów bioindykacyjnych. Rozwiązanie to pozwoliło na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług (również w sektorze wojskowym i obrony cywilnej) związanych z wczesnymi systemami wykrywania zagrożenia i ostrzegania wykorzystującymi bioindykatory (BEWS). 

Zrealizował:
Bionitec w latach 2018-2019

Wysokość dofinansowania:
2 375 206,35 PLN
UE
Projekt: Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym woluminie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych.

O projekcie:
Nasze badania przyczyniły się do opracowania technologii, która pozwoliła wprowadzić na rynek nowe usługi związane z zaawansowaną, masową analizą danych. Ponadto znacznie ulepszyliśmy urządzenia BLE w postaci inteligentnych latarni realizujących komunikację dwustronną z użytkownikiem za pomocą bitowych profili cyfrowych oraz jego odcisków (digital fingerprints). 

Zrealizował:
Globedata w latach 2017-2018

Wysokość dofinansowania:
2 228 700,00 PLN
UE
Projekt: Realizacja prac badawczych w zakresie nowej technologii analizy danych osłuchowych uzyskiwanych w nieinwazyjnym badaniu domowym rytmu pracy serca płodu w profilaktyce schorzeń i wad prenatalnych.

O projekcie:
Celem projektu było stworzenie technologii pozwalającej na analizę danych osłuchowych badania rytmu serca płodu w warunkach domowych. Docelowo firma wprowadziła na rynek innowacyjne produkty i usługi takie jak sensor akustyczny, aplikacja mobilna oraz system zaawansowanej analizy sygnałowej w zasobach chmurowych. 

Zrealizował:
Goldcitadel w latach 2017-2018

Wysokość dofinansowania:
2 228 700,00 PLN
UE
Projekt: Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej technologii produkcji środków powierzchniowego ograniczenia rozwoju bakterii i grzybów na bazie nano i mikrocząsteczek srebra wytwarzanych metodami elektrochemicznymi w skali przemysłowej.

O projekcie:
W trakcie realizacji projektu zdobyliśmy wiedzę, dzięki której opracowaliśmy innowację procesową polegającą na wytwarzaniu metodami elektrochemicznymi nano i mikrocząsteczek. Wprowadziliśmy także na rynek nowe produkty w postaci bezpiecznych środków ograniczających powierzchniowo rozwój grzybów i bakterii chorobotwórczych. 

Zrealizował:
Nanotec w latach 2017-2018

Wysokość dofinansowania:
2 228 700,00 PLN
UE
Projekt: Opracowanie nowej technologii dokładnego pozycjonowania maszyn rolniczych w precyzyjnym rolnictwie na bazie sygnału satelitarnego GPS z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, big data oraz rozwiązań w chmurze.

O projekcie:
Przedmiotem prac w ramach tego projektu było opracowanie technologii dokładnego pozycjonowania maszyn rolniczych w precyzyjnym rolnictwie. Rozwiązanie to pozwoliło na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług związanych m.in. z przetwarzaniem informacji wspomagającym optymalne wykorzystanie takich zasobów jak nawóz, środki ochrony roślin, woda, paliwo i przepracowane motogodziny. 

Zrealizował:
Unmanned Solutions w latach 2018-2019

Wysokość dofinansowania:
2 346 000,00 PLN
UE
Projekt: Sonicore, HomeKTG.

O projekcie:
Projekt został współtworzony w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych oraz innowacji i został dofinansowany środkami z UE. Efektem prac badawczych i przemysłowych było stworzenie słuchawki do wykonywania EKG płodu. Dzięki temu urządzeniu przyszłe mamy zyskały możliwość słuchania bicia serca płodu w zaciszu swojego domu. Projekt Sonicore otrzymał znak, jakości Seal of Exellence, który świadczy o jego wysokiej klasie i użyteczności. 

Zrealizował:
Goldcitadel w latach 2018-2019

Wysokość dofinansowania:
210 000 PLN

UE
Projekt: Wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy sygnałów pochodzących z biosensorów monitorujących stan środowisk wodnych przy zastosowaniu metod zmiennych ukrytych oraz zmodyfikowanej wersji dynamiki rekonstruowanej.

O projekcie:
Głównym zadaniem projektu było wdrożenie Autonomicznego Biologicznego Systemu Wczesnego Ostrzegania. W tym celu należało stworzyć sieć stacji monitorujących wody powierzchniowe, co z kolei umożliwiło całodobową obserwację zmian ich stanu ekologicznego. Natychmiastowa reakcja na niepożądane zmiany w środowisku daje możliwość uniknięcia dużych kosztów rekultywacji. 

Zrealizował:
Bionitec w latach 2017-2018

Wysokość dofinansowania:
978 000,00 PLN