Informujemy, że Globedata sp. z o.o. zakończyła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych”.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu został zrealizowany, a zadeklarowane w projekcie wskaźniki zostały osiągnięte.

W ramach planowanych zadań w okresie trwałości beneficjent wprowadzi na rynek nowe innowacyjne usługi związane z zaawansowaną masową analizą danych, a także znacząco ulepszonymi urządzeniami BLE w postaci inteligentnych latarni realizujących komunikację dwustronną z użytkownikiem za pomocą bitowego profilu cyfrowego oraz jego odcisków.

Całkowita końcowa wartość projektu to 4 178 975,94 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosił 2 228 700,00 zł.

Informujemy, że Globedata sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.  „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych”.

Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020

 

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich
Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest realizacja agendy badawczej będącej załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. W wyniku realizacji zadań badawczych ujętych w agendzie wnioskodawca uzyska nową wiedzę w postaci technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych. W następstwie uzyskana wiedza pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych usług związanych z zaawansowaną masową analizą danych (podobną, niemniej jednak nieporównanie potężniejszą niż analiza paragonowa w punktach sprzedaży), a także znacząco ulepszonych urządzeń BLE w postaci inteligentnych latarni realizujących komunikację dwustronną z użytkownikiem za pomocą bitowego profilu cyfrowego oraz jego odcisków.

 

Całkowita wartość projektu to 4 166 233,02 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 346 000,00 zł.