Publikacje

Duża ilość zrealizowanych przez naszą firmę projektów wymagała prowadzenia prac badawczych. Zaowocowały one pojawieniem się wielu ciekawych wniosków, które udało nam się zawrzeć w pracach naukowych. Powstałe publikacje przyczyniły się do uporządkowania wiedzy oraz popularyzacji nauki.

GlobeData
/01

„Production of surface agents for limiting the growth of bacteria and fungi based on silver nano and microparticles made by electrochemical methods on an industrial scale”, B. Stempski, G. Grodzicki, „Smart Cities” Orașul Inteligent, Spotlight 2030, Proceedings of the Smart Cities International Conference, 8th Edition, 2020.

/02

„Technology of auscultatory data analysis obtained in a non-invasive home examination of the fetal heart rate in the prevention of prenatal diseases and defects”. P. Matuszak, B. Stempski, „Smart Cities” Orașul Inteligent, Spotlight 2030, Proceedings of the Smart Cities International Conference, 8th Edition, 2020.

/03

„Technology for accurate positioning of agricultural machinery in precision agriculture based on the GPS satellite signal using the Internet of Things, big data and cloud solutions”. G. Grodzicki, P. Matuszak, „Smart Cities” Orașul Inteligent, Shaping the Cities of Tomorrow, Proceedings of the Smart Cities Conference, 7th Edition, 2019.

/04

„Technology to provide continuous monitoring services of inland and coastal waters with the use of bioindication organisms”. J. Delikat, M. Czerwiński, „Smart Cities” Orașul Inteligent, Shaping the Cities of Tomorrow, Proceedings of the Smart Cities Conference, 7th Edition, 2019. 

/05

„A Genetical Algorithm for Vehicle Routing in Logistic Network with Practical Constraints”, G. Koloch, M. Lewandowski, M. Zientara, G. Grodecki, P. Matuszak, A. Nowacki, I. Kantorski, Przegląd Statystyczny. Statistical Review, w publikacji (rok złożenia 2021).

/06

„Biomonitoring wód śródlądowych i przybrzeżnych za pomocą małży z gatunku Dreissena polymorpha (biomonitoring of inland and inshore waters with use of Dreissena polymorpha mussels)”, P. Matuszak, G. Grodzicki, T. Jankowski, P. Matlakiewicz, Polish Hyperbaric Research, 3(52)2015.

/07

„Technology of multidimensional contextual analysis using the Internet of Things, data with a large volume of Big Data as well as cloud and mobile solutions”, M. Czerwiński, P. Matuszak, „Smart Cities” Orașul Inteligent, Spotlight 2030, Proceedings of the Smart Cities International Conference, 8th Edition, 2020.