Regulamin

Regulamin:

1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:
Właścicielem strony internetowej www.globedata.pl oraz administratorem danych osobowych jest spółka Globedata Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, przy ul. Olsztyńskiej 52, , NIP 9562320358, REGON 365563766, wpisany do KRS pod numerem 0000640358.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.globedata.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze strony internetowej www.globedata.pl
4. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny
5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności. https://globedata.pl/polityka-prywatnosci.html